HÀ LAN

  • NHỮNG LÍ DO THU HÚT DU HỌC SINH CỦA HÀ LAN
    NHỮNG LÍ DO THU HÚT DU HỌC SINH CỦA HÀ LAN

    Những chiếc cối xay gió, hoa tulip, xe đạp… là những điều khiến Hà Lan trở nên đặc biệt, nhưng đó chưa phải là lí do khiến quốc gia bé nhỏ này thu hút hơn 90.000 sinh viên quốc tế đến đây học mỗi năm. Tác giả Cindy van den Hooff biết rất rõ 6 lí do làm nên sự thu hút của nền giáo dục Hà Lan: Xem thêm